Battle for Sevastopol (2015)

The story of Lyudmila Pavlichenko, the most successful female sniper in history.

Genre: ActionBiographyDrama

Director: Sergey Mokritskiy

Actors: Yuliya Peresild, Evgeniy Tsyganov, Oleg Vasilkov

Country:

Runtime: 110

Year:

IMDb: 7.0

Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)
Battle for Sevastopol (2015)